top of page

Kött ökar risk för Alzheimer


Kost kan vara den viktigaste riskfaktorn för att drabbas av Alzheimers sjuksom. Detta enligt forskning som publicerats i tidskriften Journal of the American College of Nutrition. Författaren har sammanställt kostdata från 10 länder samt data från observationsstudier om Alzheimer och kost.

Sammanställningen visar att köttkonsumtion ökar risken för Alzheimer mest, följt av ägg och feta mejeriprodukter.

Högt intag av frukt, grönsaker och fullkorn minskade risk för Alzheimer, liksom ett gott vitamin-D-status.

Sannolika orsaker varför animalier ökar risk inkluderar överkonsumtion av järn och koppar samt intag av mättat fett.

Länk till studien finns här.

Grant WB. Using multicountry ecological and observational studies to determine dietary risk factors for Alzheimer’s disease. J Am Coll Nutr. Published online July 25, 2016.

Komentar


bottom of page