top of page

Köttätande starkt kopplat till diabetes typ 2


Personer som äter mer rött kött, fisk och fågel uppvisar högre risk för diabetes typ 2. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften Diabetes and Metabolism.

Forskarna gick igenom 28 artiklar som värderat sambandet mellan köttkonsumtion och risk för diabetes typ 2.

Man fann att de som åt mest kött av alla slag, rött kött respektive charkvaror ökade sin risk för diabetes typ 2 med 33%, 22% respektive 25% jämfört med dem som åt minst. Vidare fann man att varje 100 gram kött av alla slag respektive 100 gram rött kött per dag ökade risken för diabetes typ 2 med 36% respektive 31%. För varje 50 gram charkvaror per dag ökade risken för diabetes typ 2 med 46%.

Författarna anser riskökningen beror på att när vi äter mer kött får vi i oss mer mättat fett, kolesterol, hemjärn och animaliskt protein.

Länk till artikeln finns här.

Yang X, Li Y, Wang C, et al. Meat and fish intake and type 2 diabetes: dose–response meta-analysis of prospective cohort studies. Diabetes Metab. Published online April 14, 2020.

תגובות


bottom of page