top of page

Ingen vinst av animalier vid styrketräning


Personer som äter veganskt och väljer växtbaserade proteinkällor uppvisar samma resultat som blandkostare vid styrketräning. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Sports Medicine.

Forskarna lät 19 veganer och 19 blandkostare delta i ett övervakat styrketräningsprogram under 12 veckor och registrerade förändring i styrka och muskelmassa över tid. Proteintillskott gavs (soja för vegansk gruppen och vassle för blandkostgruppen) för att uppnå samma proteinmängd till alla deltagare, 1,6 g/kg/dag.

Efter 12 veckor ökade båda grupperna i styrka. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde uppmätas.

Forskarnas slutsats är att en växtbaserad kost med hög andel protein inte skiljer sig från en protein-matchad blandkost som grund för styrketräning avseende vinst i styrka och muskelmassa.

Länk till studien finns här.

Hevia-Larraín V, Gualano B, Longobardi I, et al. High-protein plant-based diet versus a protein-matched omnivorous diet to support resistance training adaptations: a comparison between habitual vegans and omnivores. Sports Med. 2021;51(6):1317-1330. doi: 10.1007/s40279-021-01434-9

bottom of page