top of page

Ingen viktuppgång bland högkonsumenter av nötter


Personer som äter mer nötter uppvisar inte ökad risk för att gå upp i vikt. Detta enligt ett abstract som presenterats vi konferensen Experimental Biology 2016 Meeting och publicerats i tidskriften The FASEB Journal.

Forskarna följde 42 845 deltagare i Adventist Health Study-2 under 8 år och registrerade kostintag och vikt.

Man fann inget signifikant samband mellan intag av nötter och risk att gå upp i vikt mer än 5 kg. Bland dem som var normalviktiga vid start av uppföljningen hade de som åt mest nötter ca 30% lägre risk att gå upp mer än 5 kg i vikt än de som åt minst. Hög konsumtion av jordnötter uppvisade heller inget samband med ökad vikt.

Forskarnas slutsats är att intag av nötter under lång tid inte har ett samband med viktuppgång utan minskar i stället risk för övervikt och fetma. Dessa resultat går emot den spridda felaktiga uppfattningen att nötter leder till ökad vikt.

Länk till abstract finns här.

SALEM S EL-AMARI, JAN IRENE LLOREN and JOAN SABATE, Nut Intake, Prospective Weight Change, and Obesity Risk: The Adventist Health Study-2. April 2016 The FASEB Journal vol. 30 no. 1 Supplement 417.6

Comments


bottom of page