top of page

Hur mycket kalcium behöver vi för benhälsa?


joint-fracture-490818_640

De studiedeltagare som hade ett kalciumintag mellan 275-780 mg/dag hos män och 250-650 mg/dag hos kvinnor hade bäst skydd mot frakturer och inget ytterligare skydd sågs vid högre intag.

Forskarnas slutsats är att en växtbaserad kost kan kräva ett lägre kalciumintag för benhälsa, jämfört med västerländsk kost. De anser att politiker och myndigheter bör överväga ändrade referensvärden för kalcium i befolkningar med växtbaserat kostintag. Växtbaserade källor till kalcium bör uppmuntras i stället för att främja mjölkindustrin med rekommendationer om ökat mjölkintag.

Länk till studien finns här.

Läs gärna mer om mjölk, kalcium och benhälsa här.

Fang A, Li K, Guo M, He J, Li H, Shen X, Song J. Long-term low intake of dietary calcium and fracture risk in older adults with plant-based diet: a longitudinal study from the China Health and Nutrition Survey. J Bone Miner Res. Published online May 21, 2016.

#benbrott #kalcium #frakturer #benhälsa #mjölk

bottom of page