top of page

Hundratals skattemiljarder till köttindustrin – trots stora samhällsskador


Den som följde partiledaredebatten på SVT kunde, kanske med viss förvåning, konstatera att stort sett samtliga politiska partier inte vill se ett minskat flygande. Detta trots att en enig forskarvärld sedan många år förklarat riskerna för klimatet med nuvarande koldioxidutsläpp.

Vad gäller maten vi äter finns om möjligt en ännu lägre vilja till politiska styrmedel, trots att köttätande globalt ger upphov till lika mycket växthusgasutsläpp som hela transportsektorn. Animaliska produkter har dessutom ytterligare negativa effekter för både vår hälsa, djur och global matförsörjning. Motståndare till minskad köttkonsumtion lyfter i regel skenargumentet att betande kor bidrar positivt till den biologiska mångfalden och håller landskapet öppet. Detta trots att det bara är en minimal bråkdel av köttdjuren det gäller. Centerpartiet i region Väst har till och med gått så långt att hävda att nettoeffekten av köttproduktion är positiv för miljön, vilket är rakt motsatt vedertagen vetenskap.

Förra veckan publicerades en mycket uppmärksammad stor internationell forskarrapport som återigen slår fast att det enskilt mest effektiva sätt att minska vår klimatpåverkan på jorden, det är att äta veganskt. Tidigare rapporter har kommit till samma slutsats och där hälsa värderas ser man samma mönster. Ju mindre från djurriket vi äter, desto längre lever vi och blir friskare.

Vinster med styrmedel på mat har lyfts av debattörer länge. Undertecknad med flera skrev i DN debatt 2016-07-10 om hälsovinsterna med sockerskatt. Dåvarande hälsominister svarade då att man ville invänta Livsmedelsverkets utredning. Denna är nu klar och visar att en sockerskatt skulle minska sockerkonsumtionen men politisk handling lyser fortfarande med sin frånvaro. Vidare har regeringen utfäst att hälsoklyftorna i samhället ska utjämnas inom en generation. Kommissionen för jämlik hälsa fick i uppdrag att utreda. Sämre ätande bland mindre privilegierade slås fast som viktig orsak till ojämlik hälsa, men inga förslag läggs för att åtgärda detta. Bland unga har nyligen konstaterats ett mycket ohälsosamt ätande med bara en tiondel som når upp till Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mest förbluffande är ändå att aktivt stöd för skadlig matproduktion fortsätter. Idag går hundratals miljarder kronor av EU-medborgares skattepengar till att subventionera kött och mjölk. Idag är det bara ett riksdagsparti som tagit ställning för att avveckla dessa subventioner. Varför sätter övriga politiker enskilda industriers vinstintressen framför hälso- och miljöhänsyn? FN har länge påpekat hur dysfunktionellt vårt matförsörjningssystem är. De har vädjat till världens regeringar att agera, men hittills utan framgång.

Den rådande politiska analysen att det parti som främjar grönare ätande kommer förlora väljare har föga grund. Idag är hälften av befolkningen flexitarianer med god insikt i animaliers skadeverkningar och köttätande börjar nu långsamt smyga nedåt. Men det går alldeles för långsamt. Det är ingen överdrift att påstå att om ingenting görs så går vi mot en miljö- och hälsomässig katastrof.

För att bryta denna politiska förlamning krävs att vi alla gör våra röster hörda. Vi kan skriva till våra folkvalda och säga att vi vill ha förändring så att planeten finns kvar till våra barn. Vi kan rösta med plånboken och göra mer hälsosamma och miljövänliga inköp; vegetariskt i stället för biffen, kollektivt i stället för bil, eller vad sägs om en hälsobringande vandring i våra fjäll i stället för att bränna sönder huden på andra sidan jordklotet där vi äter och dricker oss sjuka på all inclusive?

Vi är alla mån om vår hälsa, djurens välfärd, miljön och vi vill att alla ska på jorden ska ha mat för dagen. Låt oss handla i enlighet med våra värderingar och kräva styrmedel av våra politiker för att underlätta dessa val.

David Stenholtz Ordförande Läkare för framtiden

bottom of page