top of page

Helt växtbaserad kost förbättrar flera riskmarkörer


Att ändra sin kost till att äta helt växtbaserat förbättrar riskfaktorer för kardiometabola sjukdomar som hjärtsjukdom, diabetes typ 2 och stroke. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Frontiers in Nutrition.

9 personer med förhöjda blodfetter fick vägledning av en dietist att äta en helt växtbaserad kost under 12 veckor. Blodprov togs vid start och vid slutet av studieperioden för analys av riskmarkörer för sjukdom.

Man fann att deltagarna förbättrade flera markörer för inflammation, sänkte blodfetter och andra riskmarkörer för hjärtsjukdom och prediabetes (GlycA, LDL-c, LDL-p, VLDL, HOMA-IR och TMAO). Även en viktreduktion och minskning av midjemått uppnåddes.

Forskarnas slutsats är ett dietistlett program för att äta en helt växtbaserad kost kan förbättra markörer för inflammation och risk för kardiometabola sjukdomar hos högriskindivider.

Länk till studien finns här.

Chiu THT, Kao YC, Wang LY, Chang HR, Lin CL. A dietitian-led vegan program may improve GlycA, and other novel and traditional cardiometabolic risk factors in patients with dyslipidemia: a pilot study. Front Nutr. 2022:9:1-9.

コメント


bottom of page