top of page

Hela vegetabilier kan förhindra kognitiv försämring


Forskarna följde 6 134 personer över 65 år under tio år och samlade in data över vad deltagarna åt och deras kognitiva funktion.


Man fann att den fjärdedel av deltagarna som åt mest hela vegetabilier uppvisade 39% lägre risk för kognitiv försämring än den fjärdedel som åt minst.


Länk till studien finns här.


Zhu et al, Plant-based dietary patterns and cognitive function: A prospective cohort analysis of elderly individuals in China (2008-2018), Brain Behav. 2022 Jul 14;e2670.

Komentarze


bottom of page