top of page

Harvardstudie: Klimatsmart och växtbaserad diet kan minska risken för förtida död med 30 procent

Forskning från Harvard, publicerad i The American Journal of Clinical Nutrition, visar att en planetär hälsodiet, som är både klimatsmart och huvudsakligen växtbaserad, kan minska risken för förtida död med upp till 30 procent.


Denna diet, som främjar hållbara och hälsosamma matvanor, minskar risken för cancer, hjärt- och lungsjukdomar. För kvinnor minskade även risken att dö av infektionssjukdomar.


Dieten bidrar också till att minska växthusgasutsläpp, övergödning, vattenförbrukning och markanvändning, vilket ger betydande miljöfördelar.


Harvardstudien undersökte hur Planetary Health Diet Index (PHDI) påverkar dödlighet. Forskare följde tre grupper av vuxna i USA: 66,692 kvinnor från Nurses’ Health Study, 92,438 kvinnor från Nurses’ Health Study II och 47,274 män från Health Professionals Follow-up Study. Deltagarna hade inga allvarliga sjukdomar vid studiens start.


Svenska kostråd har ännu inte helt anammat denna diet, men de nordiska näringsrekommendationerna pekar i samma riktning. Nya svenska kostråd väntas till hösten och vår förhoppning är att de kommer att ligga i linje med PHDI.Källor


Planetary Health Diet Index and risk of total and cause-specific mortality in three prospective cohorts


Så kan klimatvänlig kost förlänga livet


Commentaires


bottom of page