top of page

Högt kolesterol ökar risk för bröstcancer


Forskarna observerade 664 159 kvinnor i England som ingick i ACALM-studien (Algorithm for Comorbidities, Associations, Length of Stay and Mortality study). Risken att utveckla bröstcancer var 64 procent högre hos kvinnor med högt kolesterol. Denna studie bygger vidare på tidigare forskning som fastställt koppling mellan övervikt och risk för bröstcancer.

Läs gärna mer om bröstcancer här.

Potluri R, Lavu D, Uppal H, Chandran S. Hyperlipidaemia as a risk factor for breast cancer? Report presented at: European Society of Cardiology 2014 Frontiers in Cardiovascular Biology Meeting; July 4, 2014: Barcelona, Spain.

bottom of page