top of page

Högre risk för stroke med mer kött i kosten


Personer som äter mer rött kött uppvisar ökad risk för ischemisk stroke (hjärninfarkt). Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Stroke.

Forkarna studierade 11 601 vuxna deltagare i ARIC-studien (Atherosclerosis Risk in Communities Study). Kostintag registrerades vid start och efter 6 år. Antalet fall av hjärninfarkt registrerades under 22,7 års uppföljningstid.

Man fann att de som åt mest rött kött hade 47% ökad risk för hjärninfarkt jämfört med dem som åt minst.

Forskarnas slutsats är att dessa data stödjer uppfattningen att rött kött kan öka risk för hjärninfarkt.

Länk till studien finns här.

Bernhard Haring, MD, MPH, Jeffrey R. Misialek, MPH, PhD, Casey M. Rebholz, PhD,Natalia Petruski-Ivleva, MS, Rebecca F. Gottesman, MD, PhD, Thomas H. Mosley, PhD and Alvaro Alonso, MD, PhD. Association of Dietary Protein Consumption With Incident Silent Cerebral Infarcts and Stroke – The ARIC Study. STROKEAHA.115.010693 Published online before print October 29, 2015, doi: 10.1161/STROKEAHA.115.010693

Comentários


bottom of page