top of page

Högre kaloriförbrukning hos vegetarianer – en nyckel till hälsosam vikt?


Att välja en vegetarisk kost kan medföra en högre kaloriförbrukning i vila. Detta enligt en ny studie som publicerats i tidskriften Nutrients.

Forskarna inkluderade 26 vegetarianer och 26 blandkostare som matchats efter ålder, BMI och kön. Blodparametrar, kostintag, kroppskomposition och kaloriförbrukning i vila (REE resting energy expenditure) mättes.

Man fann att vegetarianerna hade högre kaloriförbrukning i vila och att detta verkade korrelera starkt med intag av vegetabiliskt fett. Vidare sågs ett starkt samband mellan kaloriförbrukning i vila och IL-10. Detta är en signalsubstans som hämmar inflammation. Forskarna tror att denna substans kan vara av betydelse för att upprätthålla en sund energiförbränning.

Länk till studien finns här.

Tiziana Montalcini, Daniele De Bonis, Yvelise Ferro, Ilaria Carè, Elisa Mazza, Francesca Accattato, Marta Greco, Daniela Foti, Stefano Romeo, Elio Gulletta and Arturo Pujia, High Vegetable Fats Intake Is Associated with High Resting Energy Expenditure in Vegetarians. Nutrients 2015, 7(7), 5933-5947; doi:10.3390/nu7075259

Kommentarer


bottom of page