top of page

Högproteindieter ökar vikt och förtida död


De som har ökad risk för hjärtkärlsjukdom bör undvika högproteindieter som kan öka kroppsvikt och risk för förtida död. Detta enligt en presentation vid den Europeiska kongressen om övervikt som nyligen ägde rum i Prag.

Forskare gjorde nya uträkningar i PREDIMED-studien (Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet). De som åt mycket protein och lite kolhydrater, liknande LCHF eller Atkins-diet hade nästan dubbelt så hög risk att öka mer än 10% i vikt och deras risk för förtida död var 59% högre. Högproteindieter har ett samband med ökad risk för hjärtsjukdom, njursjukdom och försämrad insulinkänslighet.

Bulló MC. Association of high dietary protein intake with the risk of weight gain and total death in subjects at high risk of cardiovascular disease. Report presented at: 22nd European Congress on Obesity (ECO2015) 2015; May 6-9, 2015: Prague, CZ.

Comments


bottom of page