top of page

Hälsosam kost minskar risk för depression


salad-498203_1280

Forskarna analyserade kostintag och förekomst av depression hos 15 093 deltagare i SUN-studien (Seguimiento Universidad de Navarra).

Tre olika index för hälsosamt ätande användes: Mediterranean Diet Score (MDS), Pro-vegetarian Dietary Pattern (PDP) och Alternative Healthy Eating Index-2010 (AHEI-2010). Samtliga index ger högre poäng för den som äter mer från växtriket och mindre från djurriket, en högre halt omega-3-fett i förhållande till omega-6-fett samt mindre processade livsmedel.

Oavsett vilket index som användes sågs en minskad risk för depression hos dem som hade högst följsamhet jämfört med dem som hade lägst följsamhet. Riskminskningen var 16-40% beroende vilket index som användes.

Länk till studien finns här.

Almudena Sánchez-Villegas, Patricia Henríquez-Sánchez, Miguel Ruiz-Canela,Francisca Lahortiga, Patricio Molero, Estefanía Toledo and Miguel A. Martínez-González, A longitudinal analysis of diet quality scores and the risk of incident depression in the SUN Project. BMC Medicine 2015, 13:197  doi:10.1186/s12916-015-0428-y

#depression

bottom of page