top of page

Hälsosam kost är nyckel till att förbättra mental hälsa enligt expertgrupp


vegetables-746007_1280

Länk till uttalandet finns här.

Jerome Sarris, Alan C. Logan, Tasnime N. Akbaraly, G. Paul Amminger, Vicent Balanzá-Martínez, Marlene P. Freeman,Joseph Hibbeln, Yutaka Matsuoka,David Mischoulon, Tetsuya Mizoue,Akiko Nanri, Daisuke Nishi, Natalie Parletta, Drew Ramsey, Julia J. Rucklidge, Almudena Sanchez-Villegas, Andrew Scholey, Kuan-Pin Su andFelice N. Jacka, International Society for Nutritional Psychiatry Research consensus position statement: nutritional medicine in modern psychiatry. World Psychiatry, Volume 14, Issue 3, pages 370–371, October 2015

#kost #mentalhälsa

bottom of page