top of page

Hälsoresor lönar sig


Att åka på en hälsoresa förbättrar markörer för fysisk och psykisk hälsa. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften The Journal of Alternative and Complementary Medicine.

37 deltagare åkte på en 7 dagar lång hälsoresa. Under dessa dagar serverades en växtbaserad kost och deltagarna fick delta i behandlingar och aktiviteter som promenader, qi gong, yoga, pilates meditation mm. Forskarna mätte vikt, midjemått, blodtryck och ett flertal tester utfördes för att mäta psykiskt välmående och kognitiv funktion. Mätningarna utfördes vid ankomst, avfärd och efter 6 veckor.

Man fann att stort sett alla mätningar visade förbättrad hälsa efter 1 och 6 veckor. Forskarnas slutsats är att hälsoresor kan leda till signifikanta förbättringar i flera dimensioner av hälsa och välmående som upprätthålls efter 6 veckor.

Länk till studien finns här.

Cohen Marc M., Elliott Fiona, Oates Liza, Schembri Adrian, and Mantri Nitin. Do Wellness Tourists Get Well? An Observational Study of Multiple Dimensions of Health and Well-Being After a Week-Long Retreat. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. January 2017

Comments


bottom of page