top of page

Grön mat i fokus vid lansering av EAT Lancet-rapporten

Läkare för framtiden närvarade vid den svenska lanseringen av EATLancet rapporten genom vår vice ordförande Veronica Hedberg. Rapporten slår fast att nuvarande kostmönster och ohållbart producerad mat utgör en risk för folkhälsan och planeten. En övergång till en hållbart producerad hälsosam kost krävs för att nå FNs hållbarhetsmål och Parisavtalets mål. Matsvinnet måste också minskas. Forskarna som skrivit rapporten beskriver den eftersträvansvärda planetvänliga hälsosamma kosten som mestadels växtbaserad med en mycket liten del animalier. 0-28g rött kött per dag är rekommendationen där maxintaget motsvarar en tunn hamburgare i veckan eller en stor stek i månaden. I rapporten går att läsa att rött kött ökar risken för förtida död, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och vissa cancerformer. Eftersom rött kött inte är essentiellt och har ett linjärt samband till ökad dödlighet kan det optimala intaget vara 0g/dag. Ett minskat intag av mjölkprodukter rekommenderas också och den nordiska befolkningen behöver 10faldiga intaget av baljväxter och nötter och äta 100g mer grönsaker per person och dag. På eftermiddagen hölls rundabordssamtal där representanter från livsmedelsproduktion, restaurant, grossist, handel, myndigheter och media närvarade för att diskutera strategier kring hur EATLancet målen kan uppnås i verkligheten. Läkare för Framtiden var inbjudna av Sveriges konsumenter och deltog i ett samtal med representanter från livsmedelshandeln och civilsamhället. Tiden gick fort och de intressanta diskussionerna berörde olika infallsvinklar kring ämnen som att skapa nya normer och hur olika målgrupper i samhället kan nås med information till vad livsmedelsföretagen kan göra kring prissättning, presentation av varor och reklam.

Rapporten går att läsa här. Den har även fått mycket uppmärksamhet i media, bl a av SVT.


Efter att Line Gordon (docent i systemekologi och chef för Stockholm Resilience Center) och Gunhild Stordalen (med dr, läkare och grundaren av EAT) hållit en inspirerande introduktion presenterades EATLancetrapporten av Johan Rockström (professor i miljövetenskap) och Brent Loken (fil dr i naturresurshushållning och hållbar utveckling).


Commentaires


bottom of page