top of page

Fullkorn skyddar mot hjärtsjukdom


Att lägga fullkorn till kosten kan skydda mot hjärtsjukdom. Detta enligt en metaanalys som publicerats i American Journal of Cardiology. Forskarna analyserade resultat från 18 studier som inkluderade totalt 400 492 deltagare, varav 14 427 hade blivit diagnosticerade med hjärtsjukdom. De som åt mest fullkorn hade lägre risk för hjärtsjukdom jämfört med dem som åt minst. Studien bekräftar resultat från många tidigare studier som visat att fiberrika gryn och mjölprodukter har stora hälsovinster.

Länk till studien finns här.

Tang G, Wang D, Long J, Yang F, Si L. Meta-analysis of the association between whole grain intake and coronary heart disease risk. Am J Cardiol. 2015;115:625-629.

Wu H, Flint AJ, Qi Q, et al. Association between dietary whole grain intake and risk of mortality: two large prospective studies in us men and women. JAMA Intern Med. Published online January 5, 2015.

Li S, Flint A, Pai JK, et al. Low carbohydrate diet from plant or animal sources and mortality among myocardial infarction survivors. J Am Heart Assoc. 2014;3:e001169.

댓글


bottom of page