top of page

Frukt och grönsaker minskar risk för bukspottkörtelcancer


Människor som äter mer frukt och grönsaker uppvisar minskad risk för bukspottkörtelcancer. Detta enligt en ny metaanalys som publicerats i tidskriften European Journal of Cancer.

Forskarna lade samman data från 15 fall-kontrollstudier, 8 prospektiva studier och en analys av flera studier.

Man fann att de som åt mest frukt och grönsaker hade 27% lägre risk för bukspottkörtelcancer. När enbart studier som kompenserat för flertalet störande faktorer inkluderats försvagades data något.

Forskarnas slutsats är att dessa data talar för att hög konsumtion av frukt och grönsaker minskar risk för bukspottkörtelcancer. För mer tillförlitliga siffror på hur stor denna riskminskning är behövs fler studier då olika studiedesign verkar resultera i riskminskning av varierande storlek.

Länk till studien finns här.

Wu, Qi-Jun; Wu, Lang; Zheng, Li-Qiang; Xu, Xin; Ji, Chao; Gong, Ting-Ting. Consumption of fruit and vegetables reduces risk of pancreatic cancer: evidence from epidemiological studies. European Journal of Cancer Prevention: Post Author Corrections: June 11, 2015 doi: 10.1097/CEJ.0000000000000171

Fotograf: Tissi Ors

Comments


bottom of page