top of page

Friskare och längre liv med vegetabiliskt protein


Personer som väljer proteinkällor från växtriket uppvisar lägre risk för att dö i förtid på grund av hjärtsjukdom och cancer. Detta enligt en presentation vid American Heart Associations kongress EPI.

Forskare vid Harvarduniversitetet registrerade kost och dödsorsak hos 37 233 personer under i genomsnitt 8 år.

Man fann att de som valde proteinkällor mest från växtriket uppvisade 27% lägre risk att dö i förtid av alla orsaker.

Vidare analyser visade att om man ersatte protein från djurriket motsvarande 5% av daglig kalorimängd med protein från växtriket minskade risken att dö i förtid av alla orsaker, pga hjärtkärlsjukdom respektive cancer med 51%, 49% respektive 47%. För cancer var sambanden gränssignifikanta.

För olika proteinkällor från djurriken såg man att ersätta protein från charkvaror, rött kött respektive mjölkprodukter motsvarande 2% av daglig kalorimängd med protein från växtriket så minskade risken att dö i förtid med 32%, 26% respektive 26%.

Även för fisk och skaldjur noterades vinst att byta dessa proteinkällor till växtbaserade. Att byta endast 1% av kaloriintag protein från fisk till vegetabiliskt protein minskade risken att dö i förtid med 14%.

Länk till presentationens abstract finns här.

Zhilei Shan , Danielle E Haslam , Colin D Rehm , Mingyang Song , Frank B Hu , Fang Fang Zhang , Shilpa N Bhupathiraju, Abstract P510: Association of Animal and Plant Protein Intake With Mortality Among US Adults: A Prospective Cohort Study, March 2, 2020: Phoenix, AZ.

Commentaires


bottom of page