top of page

Friskare hjärta vid högre tofukonsumtion


Personer som äter mer tofu uppvisar en lägre risk för hjärtkärlsjukdom. Detta enligt en studie av forskare vid Harvarduniversitetet som publicerats i tidskriften Circulation.

Forskarna följde 74 241 kvinnor i Nurses’ Health Study, 94 233 kvinnor i Nurses’ Health Study II och 42 226 män i Health Professionals Follow-Up Study under cirka 20 år. Matintag registrerades varannat till var fjärde år och förekomst av hjärtkärlsjukdom registrerades.

Man fann att de som åt tofu mer än en gång i veckan hade 18% lägre risk för hjärtkärlsjukdom jämför med dem som åt tofu mindre än en gång i månaden. Man fann inte motsvarande gynnsamma effekt för sojamjölk. Forskarna anser att detta kan bero på att konsumtionen av sojamjölk var för låg bland studiedeltagarna samt att sojamjölk ofta är sötat vilket kan minska hälsovinster.

Forskarnas slutsats är att sojaprodukter som tofu kan vara en del av en hälsosam växtbaserad kost som en viktig källa till protein och bidra till att förebygga hjärtkärlsjukdom.

Länk till studien finns här.

Ma L, Liu G, Ding M, et al. Isoflavone intake and the risk of coronary heart disease in US men and women: Results from 3 prospective cohort studies. Circulation. Published online March 23, 2020.

Comments


bottom of page