top of page

Flavonoider i frukt kan minska viktuppgång


fruits-82524_640

Länk till studien finns här.

Bertoia ML, Rimm EB, Mukamal KJ, Hu FB, Willett WC, Cassidy A. Dietary flavonoid intake and weight maintenance: three prospective cohorts of 124 086 US men and women followed for up to 24 years. BMJ. 2016;352:i17.

#frukt #övervikt #viktuppgång

bottom of page