top of page

Fiskolja skyddar inte hjärtat


Forskarna gick igenom 79 studier som jämfört konsumtionen av fettsyrorna EPA, DHA och ALA och hjärthälsa.

Man fann att konsumtion av dessa fettsyror genom fiskolja inte påverkade risken att dö av hjärthändelser. Resultaten visade däremot att ökad konsumtion av ALA från växtbaserade livsmedel skyddar både mot hjärtkärlsjukdom, hjärtrytmrubbningar och andra hjärthändelser. Forskarna noterar att tidigare rekommendationer att inta fiskolja är baserade på snedvriden forskning.

Länk till litteraturgenomgången finns här.

Abdelhamid AS, Brown TJ, Brainard JS, et al. Omega 3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. Published online July 18, 2018.

#fiskolja #hjärtkärlsjukdom

bottom of page