top of page

Fiberrik kost i tonåren kan minska risk för senare bröstcancer


vegetables-140917_640

Forskare från Harvard registrerade kost och förekomst av bröstcancer hos 44 265 kvinnor inom ramen för Nurses’ Health Study II. Deltagarna angav även sitt uppskattade kostintag under högstadiet och gymnasiet.

Man fann att de som ätit mest fibrer som unga vuxna hade 19% lägre risk att senare drabbas av bröstcancer jämfört med dem som ätit minst. De som hade ätit mest fibrer i tonåren hade 16% lägre risk för bröscancer. När man jämförde kombinerat genomsnittligt fiberintag som unga vuxna och i tonåren uppvisades större riskminskning. De som åt mest fibrer i snitt hade 25% minskad risk jämfört med dem som åt minst.

Länk till studien finns här.

Farvid MS, Eliassen AH, Cho E, Liao X, Chen WY, Willett WC. Dietary fiber intake in young adults and breast cancer risk. Pediatrics. Published online February 1, 2016.

#bröstcancer #cancer #fibrer

bottom of page