top of page

Fettsnål vegankost minskar insulinbehov och förbättrar insulinkänslighet hos personer med typ 1-diabetes


En ny amerikansk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Clinical Diabetes i mars i år visar att en fettsnål vegansk kost rik på frukt, grönsaker, spannmål och bönor leder till minskade insulinbehov, ökad insulinkänslighet och bättre blodsockerkontroll hos personer med typ 1-diabetes. Forskarna fann även förbättringar i kolesterolnivåer, njurfunktion och vikt hos studiedeltagarna som erhöll denna kost. Studien är den första i sitt slag som undersöker effekterna av en vegansk kost på personer med typ 1-diabetes.


Insulinbehov och blodsockerkontroll: resultat från en 12-veckors studie


Orsaken till typ 1-diabetes anses vara en autoimmun reaktion som förstör de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Insulin är ett hormon som behövs för att lever- och muskelcellerna ska kunna ta upp glukos (socker) från blodet. Personer med typ 1-diabetes behöver ta insulin eftersom deras kroppar inte producerar tillräckligt av detta hormon. Vissa personer med typ 1-diabetes kan även ha insulinresistens, vilket är ett tillstånd där cellerna inte svarar väl på insulin. Detta leder till att glukos stannar kvar i blodet och att blodsockernivåerna stiger. Insulinresistens påverkas av mängden fett i kosten. Högt intag av fett tenderar att öka insulinresistensen. Med tiden kan höga blodsockernivåer leda till olika hälsokomplikationer.


Denna 12 veckor långa studie är den första randomiserade kliniska prövningen som undersöker effekterna av en vegansk fettsnål kost hos personer med typ 1-diabetes. 58 vuxna personer med typ 1-diabetes delades slumpmässigt in i antingen en grupp med en fettsnål vegansk kost utan begränsningar av kalorier eller kolhydrater, eller en grupp med portionskontroll som minskade det dagliga kaloriintaget för överviktiga deltagare och höll kolhydratintaget stabilt över tid.


Hos deltagarna i gruppen med fettsnål vegansk kost minskade mängden insulin de behövde ta med 28 procent och insulinkänsligheten (hur väl kroppen svarar på insulin) ökade med 127 procent, jämfört med de som följde kosten med portionskontroll. Detta var förknippat med förändringar i kroppsvikt. Kroppsvikten minskade i genomsnitt med cirka 5 kilo i den veganska gruppen, jämfört med en icke-signifikant förändring i kroppsvikt i gruppen med portionskontroll. Förändringar i insulinkänslighet var också associerade med ökat intag av kolhydrater och fiber. Tidigare forskning har visat att minskat intag av fett och protein också är förknippat med minskat insulinbehov och förbättrad insulinkänslighet hos personer med typ 1-diabetes.


Hjärthälsa och kolesterolnivåer hos personer med typ 1-diabetes


I den veganska gruppen minskade den totala kolesterolnivån med omkring 0,8 mmol/L jämfört med 0,3 mmol/L i gruppen med portionskontroll. LDL-kolesterolnivån minskade med cirka 0,5 mmol/L i den veganska gruppen och förändrades inte signifikant i gruppen med portionskontroll.


Typ 1-diabetes är förknippat med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och död. I denna studie motsvarar minskningen av insulinanvändningen hos deltagarna på den veganska kosten cirka 9 procent av risken för hjärt-kärlsjukdomar; minskningen av HbA1c motsvarar en 12 procent respektive 8,8-12 procent minskad risk för hjärtinfarkt och hjärt-kärlsjukdom; och minskningen av LDL-kolesterol motsvarar en riskreduktion på ungefär 20 procent för en stort hjärthändelse, inklusive hjärtinfarkt och stroke.


Sammanfattningsvis talar resultaten i denna studie för att en fettsnål vegansk kost utan kolhydratrestriktion leder till minskade insulinbehov, bättre blodsockernivåer och en förbättrad hjärthälsa hos personer med typ 1-diabetes.


Källa till denna text kommer från Physicians Committee for Responsible Medicine.

تعليقات


bottom of page