top of page

Fett från djurriket kopplat till ökad strokerisk


Man fann att personer som åt mest fett från djurriket uppvisade 16% ökad risk för stroke jämfört med dem som åt minst. De som åt mest fett från växtriket uppvisade 12% minskad risk.

Länk till abstract finns här

Wang F, Baden MY, Rexrode KM, Hu FB. RF160 – Dietary Fat Intake and the Risk of Stroke: Results from Two Prospective Cohort Studies. Abstract presented at: American Heart Association’s Scientific Sessions 2021; November 13-15, 2021; virtual meeting.

#lchf #stroke

bottom of page