top of page

Fett från djurriket kopplat till ökad strokerisk


Ny forskning som presenterats vid den medicinska konferensen American Heart Association’s Scientific Sessions tyder på att vilken typ av fett vi äter är en avgörande faktor för strokerisk. Forskare vid Harvarduniversitetet följde 117 000 personer under 27 år och registrerade matvanor och nyinsjuknande i Stroke.

Man fann att personer som åt mest fett från djurriket uppvisade 16% ökad risk för stroke jämfört med dem som åt minst. De som åt mest fett från växtriket uppvisade 12% minskad risk.

Länk till abstract finns här

Wang F, Baden MY, Rexrode KM, Hu FB. RF160 – Dietary Fat Intake and the Risk of Stroke: Results from Two Prospective Cohort Studies. Abstract presented at: American Heart Association’s Scientific Sessions 2021; November 13-15, 2021; virtual meeting.

Comments


bottom of page