top of page

Fördubblad risk för graviditetsdiabetes vid hög köttkonsumtion


Kvinnor som har en hög köttkonsumtion uppvisar en högre risk graviditetsdiabetes. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften European Journal of Nutrition.

Forskarna följde 3 298 spanska kvinnor som deltog i SUN-studien som rapporterat minst en graviditet mellan 1999 och 2012. Kost registrerades vid start av studien.

Man fann att de som åt mest totalt kött uppvisade 67% ökad risk att drabbas av diabetes under graviditet jämfört med dem som åt minst. För rött kött var motsvarande riskökning 137% och för charkvaror 101%.

Forskarnas slutsats är att dessa data tyder på att köttkonsumtion, speciellt rött kött och charkvaror har ett signifikant samband med ökad risk för graviditetsdiabetes.

Länk till studien finns här.

Marí-Sanchis, A., Díaz-Jurado, G., Basterra-Gortari, F.J. et al. Association between pre-pregnancy consumption of meat, iron intake, and the risk of gestational diabetes: the SUN project. Eur J Nutr (2017)

Comentarios


bottom of page