top of page

Färre vegetarianer med svår Covid-19-infektion


Forskarna gick igenom data från 509 patienter som lagts in vid ett sjukhus i Taiwan på grund av Covid-19-infektion. Man delade in dem i tre grupper beroende på infektionens svårhetsgrad och man registrerade också om patienterna var vegetarianer eller inte.


Man fann att de som var vegetarianer oftare fick lindrigare infektion. I gruppen med mild sjukdom var andelen vegetarianer 17,4 procent. I gruppen som fick måttlig till svår sjukdom var andelen 7,6 procent. I gruppen med kritisk sjukdom återfanns inte en enda vegetarian.


Mellan gruppen vegetarianer och icke-vegetarianer fanns ingen skillnad i BMI, kön, tobaksbruk, ålder, vikt, komorbiditet eller svårighetsgrad av lunginflammation.


Länk till studien finns här


Hou et al, COVID-19 Illness Severity in the Elderly in Relation to Vegetarian and Non-vegetarian Diets: A Single-Center Experience, Front Nutr. 2022; 9: 837458.


Comments


bottom of page