top of page

Exponering för animaliskt protein under fosterstadiet kan leda till övervikt i vuxen ålder


Barn till mödrar som åt mest animaliskt protein under graviditet hade störst sannolikhet att bli överviktiga i vuxen ålder, jämfört med barn vars mödrar åt minst. Detta enligt en ny studie i denna månads American Journal of Clinical Nutrition. Forskarna följde avkomman till 684 gravida deltagare under i genomsnitt 20 år. Risken för övervikt dubblerades respektive tredubblades för män respektive kvinnor vars mödrar hade ätit mest animaliskt protein under graviditeten.

Länk till studien finns här.

Maslova E, Rytter D, Bech BH, et al. Maternal protein intake during pregnancy and offspring overweight 20 y later. Am J Clin Nutr. 2014;100:1139-1148.

תגובות


bottom of page