top of page

Expertpanel: Vegetariska koster lämpliga för alla och ger hälsofördelar


Vegetariska koster, inklusive vegansk kost, är lämpliga i alla livets skeden (inklusive graviditet, amning, spädbarnsålder, barndom och tonår). Detta enligt expertpanelen vid Academy of Nutrition and Dietetics som publicerat sin officiellt uttalade ståndpunkt (position statement) om vegetariska koster i senaste numret av sin tidskrift.

Expertpanelen skriver vidare att vegetariska koster kan medföra hälsovinster i förebyggande och behandling av vissa sjukdomar inklusive åderförkalkning, typ 2-diabetes, hypertoni och övervikt. Vegetarianer har lägre risk för hjärtkärlsjukdom, hypertoni, typ 2-diabetes, övervikt och cancer och en sådan kost med minskad fettmängd har tillsammans med andra livsstilsförbättringar visat sig effektiva i behandling av dessa sjukdomar. Vegetarianer har lägre kolesterol, bättre blodsockerkontroll och lägre oxidativ stress. Lågt intag av mättat fett och kolesterol och högt intag av grönsaker, frukt, fullkorn, baljväxter, nötter, frön och sojaprodukter med högre halt av fibrer och fytonutrienter anses vara det som bidrar till minskning av kronisk sjukdom hos vegetarianer. Det är viktigt att vegetarianer intar B-12-vitamin genom en säkert källa som tillskott eller berikade produkter.

Länk till artikeln fanns här, av oklar anledning har den tagits bort för revision. AND:s Position Statement on Vegetarian Diets från 2009 med väsentligen samma budskap finns här. Den nya revisionen publiceras sannolikt närmaste året.

Diana Cullum-Dugan, RDN, LDN, Roman Pawlak, PhD, RD, Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics Volume 115, Issue 5, May 2015, Pages 801–810, doi:10.1016/j.jand.2015.02.033

header.all-comments


bottom of page