top of page

Ersätta kött med baljväxter minskar oxidativ stress hos diabetiker


Forskarna har nu gjort en uppföljande analys och jämfört markörer för oxidativ stress (ox-LDL, MDA och TAC) mellan grupperna. De fann en signifikant minskning i två av de tre analyserade markörerna för oxidativ stress i gruppen med baljväxter i stället för kött.

Forskarnas slutsats är att en hälsosam kost som baseras på baljväxter förbättrar markörer för oxidativ stress hos diabetiker i jämförelse med en kost med kött.

Länk till studien finns här.

Fallah Noroozinejad E, Hosseinpour-Niazi S, Mirmiran P, Hedayati M, Delshad H, Effect of Legumes Intake on the Oxidative Stress Markers in Type 2 Diabetes Patients: A Randomized Cross-over Study, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism Vol 16 No.5 December, 2014 January, 2015

#baljväxter #diabetestyp2 #kött #oxidativstress

bottom of page