top of page

Ersätta kött med baljväxter förbättrar blodfetter, insulin och blodsocker


Ny studie som publicerats i tidskriften European Journal of Clinical Nutrition visar att diabetiker som ersätter kött med baljväxter får lägre blodfetter, insulin och blodsocker.

Forskarna lottade 31 patienter med diabetes till att följa två olika koster. Båda kosterna utgick från Therapeutic Lifestyle Change (TLC) diet som går ut på att minska intag av mättat fett och äta mer fullkorn, frukt och grönt, mycket likt rekommendationerna i Nordiska näringsrekommendationerna. En av kosterna ändrades på en punkt: Deltagarna uppmanades ersätta två portioner (à 70 gram) rött kött med baljväxter tre gånger i veckan.

Deltagarna åt den ena kosten i 8 veckor, sedan uppmuntrades de äta som de gjort innan studien i två veckor och sedan åt de den andra kosten i 8 veckor. Studien hade därmed en så kallad cross-over design.

Trots den lilla skillnaden mellan kosterna sågs signifikanta förbättringar i blodvärden under den period deltagarna åt kosten med mer baljväxter. Blodsocker och insulin i fasta, triglycerider och LDL-kolesterol var alla lägre vilket är gynnsamt vid diabetes och generellt för hälsa.

Länk till studien finns här.

Hosseinpour-Niazi S, Mirmiran P, Hedayati M, Azizi F. Substitution of red meat with legumes in the therapeutic lifestyle change diet based on dietary advice improves cardiometabolic risk factors in overweight type 2 diabetes patients: a cross-over randomized clinical trial. Eur J Clin Nutr. 2014 Oct 29. doi: 10.1038/ejcn.2014.228.

Comments


bottom of page