top of page

Diabetesexperter rekommenderar växtbaserad kost


Växtbaserad kost bör användas i behandling av diabetes typ 2. Detta enligt en litteraturgenomgång från Canadian Diabetes Association som publicerats online i tidskriften Canadian Journal of Diabetes.

Forskarna har gått igenom tillgänglig forskning om effekten av växtbaserad kost att förebygga och behandla diabetes typ 2.

Man har funnit att växtbaserade koster har ett samband med lägre förekomst av diabetes typ 2 jämfört med andra koster. Vidare har interventionsstudier visat att växtbaserade koster är lika effektiva, om inte mer effektiva än andra koster som rekommenderas vid diabetes typ 2.

Forskarnas slutsats är att växtbaserad kost är ett gott stöd i behandling av diabetes typ 2 samt att diabetescentra bör sprida kunskap om vinsterna till sina patienter.

Länk till litteraturgenomgången finns här.

Sylvia Rinaldi, RD, MScFN, Emily E. Campbell, BA, BSc, John Fournier, BA, BSc, Colleen O’Connor, RD, PhD, Janet Madill, RD, PhD, A Comprehensive Review of the Literature Supporting Recommendations From the Canadian Diabetes Association for the Use of a Plant-Based Diet for Management of Type 2 Diabetes. Canadian Journal of Diabetes Available online 28 July 2016

Comments


bottom of page