top of page

Charkvaror och fisk ökar risk för bröstcancer


time-965184_640

Bland latinamerikanska deltagare hade de som åt mest rött kött och charkvaror 42% ökad risk för bröstcancer jämfört med dem som åt minst.

Bland kvinnor med annat ursprung som åt mest tonfisk ökade risken för bröstcancer med 25% jämfört med de som åt minst.

Miljögifter i tonfisk och intag av rött kött och charkvaror i unga år kan vara orsaken till den ökade cancerrisken.

Länk till studien finns här.

Kim AE, Lundgreen A, Wolff RK, et al. Red meat, poultry, and fish intake and breast cancer risk among Hispanic and Non-Hispanic white women: The Breast Cancer Health Disparities Study. Cancer Causes Control. Published online February 22, 2016. 

#bröstcancer #kött #cancer #fisk #charkvaror

bottom of page