top of page

Björn Olsen föreläser på utbildningsdagen 7 oktober!


Bild: Anlib

I en tid där pandemier har blivit en del av vår vardag är det viktigare än någonsin att förstå deras ursprung och minska framtida risker. Under vår utbildningsdag Framtiden är växtbaserad är stolta över att presentera en föreläsning av ingen mindre än Björn Olsen, framstående professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Björn kommer att reda ut en angelägen fråga som kräver vår uppmärksamhet - det djupa sambandet mellan animalisk matproduktion och pandemier.


Vem är Björn Olsen?


Med över tre decenniers erfarenhet inom området infektionssjukdomar är Björn en välrenommerad expert vars arbete inte bara har gett honom internationellt erkännande utan också har bidragit väsentligt till vår förståelse av zoonotiska sjukdomar - sjukdomar som hoppar från djur till människor.


Hans meriter, i kombination med hans passion för att ta itu med globala hälsoutmaningar, gör honom till den idealiska föreläsaren för att ta itu med den komplexa frågan om det animaliska jordbrukets roll i pandemier.


Vad ska det handla om?


Föreläsningen kommer att bli en ögonöppnande utforskning av relationen mellan våra livsmedelssystem och global hälsa. Björn kommer att dissekera de mångfacetterade sambanden mellan djuruppfödning och pandemier och belysa ett ämne som ofta förbises i det offentliga samtalet.


I denna engagerande föreläsning kan du förvänta dig att lära dig:


  • Ursprunget till zoonotiska sjukdomar: Björn kommer att ge en omfattande översikt över hur infektionssjukdomar, som covid-19, har sitt ursprung i djur och överförs till människor. Att förstå grundorsakerna är avgörande för att förhindra framtida pandemier.


  • Djurhållningens roll: Utforska hur metoderna för dagens djurhållning, särskilt djurfabriker, bidrar till uppkomsten och spridningen av infektionssjukdomar. Upptäck hur dessa metoder skapar en grogrund för pandemier.


  • Miljöpåverkan: Lär dig mer om miljökonsekvenserna av storskaligt djurhållning, inklusive avskogning, förstörelse av livsmiljöer och utsläpp av växthusgaser, och hur dessa faktorer förvärrar pandemirisker.


  • Folkhälsoimplikationer: Få insikter om de omedelbara och långsiktiga folkhälsokonsekvenserna av pandemier och hur det är viktigt att ta itu med sambandet mellan animalisk livsmedelsproduktion och pandemier för global hälsosäkerhet.


  • Förebyggande åtgärder: Upptäck potentiella strategier och lösningar för att minska riskerna förknippade med djurhållning för att skydda både människors hälsa och miljön.


Varför delta?


Genom att gå på Björn Olsens föreläsning tar du ett proaktivt steg mot att förstå och ta itu med en kritisk fråga som vår värld står inför idag. Denna kunskap kan ge individer, samhällen och beslutsfattare möjlighet att göra välgrundade val om livsmedelssystem, folkhälsa och miljömässig hållbarhet.


Dessutom ger denna föreläsning en unik möjlighet att möta en global expert på området. Du får chansen att ställa frågor, utbyta idéer och vara en del av samtalet om att skapa en hälsosammare och mer motståndskraftig värld.


Slutsats


I en tid där vår sammanlänkade värld står inför aldrig tidigare skådade utmaningar, kunde Björn Olsens föreläsning om sambandet mellan djurhållning och pandemier inte vara mer lägligt eller relevant. Missa inte denna chans att vidga dina vyer, fördjupa din förståelse och bidra till en hälsosammare framtid för alla.


Kom på utbildningsdagen Framtiden är växtbaserad för en omvälvande föreläsning som kan förändra ditt sätt att se på världen och din plats i den. Tillsammans kan vi bygga en säkrare och mer motståndskraftig framtid.


Datum: 2023-10-07

Tid: 08:30-17:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Comments


bottom of page