top of page

Barn vill inte äta djur


Forskarna undersökte kunskapen om matens ursprung från växtriket eller djurriket hos barn mellan 4-7 år. Barnen fick visa sina kunskaper genom två sorteringsuppgifter (dichotomous sorting tasks).

Man fann stora fel i grundläggande matkunskap, speciellt dålig kunskap uppvisades för animaliska produkter. 41% av barnen påstod att bacon kommer från en växt. Majoriteten av 6-7 åringar tyckte inte att kyckling, kor och grisar är okej att äta.

Forskarnas slutsats är att barn inte tycker att djur är lämpliga att äta och att barns uppfattning av mat kan vara till hjälp för att normalisera växtbaserat, miljövänligt ätande.

Länk till studien finns här

Hahn et al, Children are unsuspecting meat eaters: An opportunity to address climate change, Journal of Environmental Psychology, Available online 9 October 2021, 101705

#barn #kött

bottom of page