top of page

Baljväxter skyddar mot hjärtsjukdom


tofu-1536355_640

Forskarna analyserade data från 14 studier som värderat baljväxtkonsumtion och risk för hjärtkärlsjukdom. Totalt ingick 367 000 deltagare.

Man fann att personer som åt mer baljväxter hade 10% minskad risk för hjärtkärlsjukdom jämfört med dem som åt mindre. Forskarnas slutsats är att konsumtion av baljväxter har ett samband med lägre risk för hjärtkärlsjukdom.

Länk till studien finns här.

Stefano Marventano, Maria Izquierdo Pulido, Claudia Sánchez-González, Justyna Godos, Attilio Speciani, Fabio Galvano and Giuseppe Grosso, Legume consumption and CVD risk: a systematic review and meta-analysis. Public Health Nutrition, Published online: 31 August 2016

#hjärtkärlsjukdom #baljväxter #bönor #tofu #soja #hjärtsjukdom

bottom of page