top of page

Baljväxter skyddar mot hjärtsjukdom


Personer som äter mer baljväxter har minskad risk för hjärtkärlsjukdom. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften Public Health Nutrition.

Forskarna analyserade data från 14 studier som värderat baljväxtkonsumtion och risk för hjärtkärlsjukdom. Totalt ingick 367 000 deltagare.

Man fann att personer som åt mer baljväxter hade 10% minskad risk för hjärtkärlsjukdom jämfört med dem som åt mindre. Forskarnas slutsats är att konsumtion av baljväxter har ett samband med lägre risk för hjärtkärlsjukdom.

Länk till studien finns här.

Stefano Marventano, Maria Izquierdo Pulido, Claudia Sánchez-González, Justyna Godos, Attilio Speciani, Fabio Galvano and Giuseppe Grosso, Legume consumption and CVD risk: a systematic review and meta-analysis. Public Health Nutrition, Published online: 31 August 2016

Comments


bottom of page