top of page

Baljväxter motverkar diabetes


I en nyligen publicerad litteraturgenomgång har forskare gått igenom studier som värderar effekten av intag av baljväxter i förebyggande och behandling av diabetes. Baljväxter har på grund av sitt mycket höga näringsinnehåll i ökande utsträckning börjat användas i kostregimer för att motverka diabetes. Forskarnas sammanställning sammanfattar baljväxters potential att sänka blodsocker och blodfetter i flertalet studier på både djur och människor. De sammanfattar forskningsläget med att baljväxter inte bara har varierande potential att motverka diabetes utan att de även är gynnsamma i att minska riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och njursjukdom. Hela genomgången finns att läsa här.

Genomgången visar liksom mycket annan tidigare forskning hälsovinsten av att välja baljväxter som vår huvudsakliga proteinkälla i stället för animaliska källor.

Singhal P, Kaushik G, Mathur P. Antidiabetic Potential of Commonly Consumed Legumes: A Review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2014;54(5):655-72. doi:10.1080/10408398.2011.604141.

Comments


bottom of page