top of page

Baljväxter är ”Functional food” i behandling av diabetes typ 2


I en mini-review som publicerats i senaste numret av International Journal of Nutrition and Food Sciences har forskarna sammanställt forskning som visar positiva effekter av att lägga till baljväxter till kosten vid diabetes typ 2.

Man konstaterar att tillägg av baljväxter i kosten upprepat uppvisar sänkning av både blodsocker och insulin efter måltid, vidare ökad insulinkänslighet, lägre blodfetter och minskad oxidativ stress. Dessa positiva effekter beror på att baljväxter är mycket rika på bioaktiva proteiner och peptider, funktionella fibrer, kolhydrater som inte bryts ned samt fytokemikaler.

Forskarnas slutsats är att baljväxter är ett utmärkt val som komplementär behandling av diabetes typ 2.

Länk till studien finns här.

Zahra Bahadoran, Parvin Mirmiran. Potential properties of legumes as important functional foods for management of type 2 diabetes: A short review. International Journal of Nutrition and Food Sciences. Published online September 20, 2014 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijnfs) doi: 10.11648/j.ijnfs.s.20150403.12 ISSN: 2327-2694 (Print); ISSN: 2327-2716 (Online)

Comentários


bottom of page