top of page

Att undvika kött kan förlänga livet


abstract-1238247_640

Forskarna har gått igenom studier som värderar köttkonsumtion, vegetarisk kost och mortalitet (förtida död) hos totalt 1,5 miljoner deltagare. Man fann konsekvent evidens för att ökat intag av rött kött och i synnerhet charkvaror har ett samband med ökad risk för förtida död. Rött kött ökar också risk för död i hjärtkärlsjukdom och cancer bland västerländska befolkningar.

En vegansk kost har visat sig förbättra många sjukdomsparametrar, inklusive att vända förloppet vid hjärtkärlsjukdom, minskad BMI, minskad risk för diabetes och minskat blodtryck.

Fisk och fågelkött uppvisar inte samband med ökad mortalitet men det minskar heller inte mortalitet som hela vegetabilier.

Forskarnas slutsats är att kostråd från vårdgivare att helt undvika rött kött och charkvaror och välja en kost rik på hela vegetabilier som frukt, grönsaker, fullkorn, nötter och baljväxter är en sund och evidensbaserad rekommendation.

Länk till studien finns här.

Heather Fields, MD; Denise Millstine, MD; Neera Agrwal, MD; Lisa Marks, MLS, AHIP, Is Meat Killing Us? The Journal of the American Osteopathic Association, May 2016, Vol. 116, 296-300. doi:10.7556/jaoa.2016.059

#kött #mortalitet #vegetarian

bottom of page