top of page

Antalet veganer i USA har sexdubblats på 3 år


Man fann även att i Tyskland är det idag 44% som äter en kost med mycket lite kött, jämfört med 26% 2014.

Forskarna ser konsumenters strävan efter köttfria alternativ som en nyckeltrend i utvecklandet av nya livsmedel.

Länk till rapporten finns här.

För med om vegansk kost och vinster för miljö och hälsa, se här.

Top Trends in Prepared Foods 2017: Exploring trends in meat, fish and seafood; pasta, noodles and rice; prepared meals; savory deli food; soup; and meat substitutes. June 2017 GlobalData Report ID: 4959853

#veganism #veganskkost

bottom of page