top of page

Animalier, alkohol och salt kopplat till magcancer


Förra veckan publicerade Världscancerfonden (World Cancer Research Fund) en uppdatering av sin vetenskapliga genomgång av kostfaktorer vid magcancer.

Forskarna har gått igenom 89 studier från hela världen med totalt 17 miljoner deltagare och 77 000 fall av magcancer.

Man har funnit stark evidens för att alkohol, saltkonserverad mat, charkvaror och övervikt ökar risk för magcancer. Begränsad evidens fanns för att grillat kött och grillad fisk ökar risk för magcancer, liksom låg fruktkonsumtion. Minskad risk förelåg vid hög citrusfruktkonsumtion.

Länk till rapporten finns här.

World Cancer Research Fund International/American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project Report: Diet, Nutrition, Physical Activity and Stomach Cancer. 2016. Available at: wcrf.org/stomach-cancer-2016.

Commenti


bottom of page