top of page

40 föreläsningar på tre månader

22 augusti kommer min bok Kostens kraft ut i bokhandeln. Det är en vetenskaplig sammanställning av hur mycket hälsan kan påverkas genom matval. Den innehåller inte bara kalla fakta utan även värmande personliga berättelser, tankeväckande intervjuer och inspirerande recept från Sveriges främsta matkreatörer inom grön matlagning. Om du vill ge försäljningen en skjuts finns det, enligt mitt förlag, en nyckelåtgärd just nu. När du har vägen förbi en fysisk bokhandel – gärna Akademibokhandeln – gå in och fråga efter boken. Om du har möjlighet att beställa en bok har det ännu större effekt.

Boken trycktes redan i februari och jag fick tillstånd av förlaget att själv sälja boken på föreläsningar under våren. Därför beslöt jag mig för att ta tjänstledigt från Södersjukhuset för att föreläsa på heltid i tre månader. Läkare för framtiden beslöt att inkludera mina föreläsningar i sin verksamhet, eftersom jag också delat ut material från föreningen, t ex vår patientbroschyr.

Totalt har det blivit ett 40-tal föreläsningar, hälften för vårdpersonal och hälften för allmänheten. Jag har sålt över tusen böcker och med varje bok har jag inkluderat informationsmaterial från Läkare för framtiden.


Föreläsning på Häringe slott för hela personalstyrkan vid Tullinge vårdcentral.

Vad gäller vårdenheter har jag prioriterat vårdcentraler i mitt närområde. Eftersom jag bor i Gnesta har detta inneburit Sörmland och södra Stockholm. Anledningen till fokus på primärvården är flera. Det är på vårdcentraler som sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, diabetes typ 2, hypertoni och övervikt förbyggs och behandlas. Dessa sjukdomar är de som påverkas mest av våra matval. Jag har presenterat vetenskapliga publikationer som entydigt visar att långtgående koständringar kan få dessa sjukdomar att gå tillbaka och att majoriteten av dem som ändrar sin kost kan sluta med sina mediciner. Återkopplingen från läkare, sjuksköterskor och dietister har varit synnerligen positiv. Många har uttryckt förvåning, häpnat över att maten är så viktig för hälsan och uttryckt en stark ambition att sprida informationen till sina patienter. Efter flera föreläsningar har mer än hälften av publiken köpt en varsin bok och på vissa vårdcentraler har verksamhetschefen gjort ett centralt inköp så att alla medarbetare erhållit en varsin bok.


Föreläsning på Dietisternas nätverksmöte i Östergötland, inbjuden av Hanna Nixon (till vänster), dietist vid njurmottagningen, Vrinnevisjukhuset.

Att vårdpersonal som informeras om matens hälsopotential sprider den till sina patienter är ett ytterligare skäl till att prioritera denna målgrupp. En distriktsläkare eller -sköterska har ett par tusen vårdkontakter varje år. Det innebär att en kort utbildningsinsats till denna grupp gör att den här livsviktiga informationen snabbt sprids till tiotusentals människor. Jag har svårt att föreställa mig en mer tidseffektiv verksamhet.

Detta är anledningen till att Läkare för framtiden har satt nutritionsutbildning av vårdpersonal som vår högsta prioritet. Vårens föreläsningar har varit ett pilotprojekt som möjliggjorts av min bokturné och den är nu avslutad. Vi vill av uppenbara anledningar permanenta och utöka denna verksamhet genom att anställa utbildare som kan fortsätta sprida informationen inom vården. Det är dock inte möjligt utan din hjälp! Vi behöver kraftigt utöka våra ekonomiska tillgångar för att kunna anställa utbildare. Vi vill därför be dig att bli medlem och donera till vår verksamhet och uppmuntra alla i din omgivning att göra detsamma.


Föreläsning på Arenan i Karlstad, inbjuden av NBV och Djurens rätt som representerades av Christer Lönn (till höger) respektive Kai Zimmerl (till vänster).

De föreläsningar jag hållit för allmänheten har varit på bibliotek, ibland i samarbete med studieförbund och andra ideella föreningar. Det är svårt att med ord beskriva den glädje och värme som alla dessa event har gett mig! Föreläsningarna för stor publik i Karlstad och Gnesta innebar för mig personligen att få bidra till en friskare befolkning i både mina uppväxttrakter och nuvarande hemort. Det värmde hjärtat lite extra så klart. <3


David Stenholtz

Ordförande Läkare för framtiden

תגובות


bottom of page