top of page

4 av 5 hjärtinfarkter möjliga att förebygga?

Ny svensk studie som publicerats i Journal of the American College of Cardiology visar att hälsosam livsstil kan minska risken för hjärtinfarkt med 86 procent.

Forskarna följde 20 721 män utan känd cancer, hjärtkärlsjukdom, diabetes, hypertoni eller högt kolesterol från 1997 till 2009. Vid start fyllde de i frågeformulär avseende fem livsstilsfaktorer: kost, alkoholkonsumtion, rökning, fysisk aktivitet och bukfetma.

61190_gr2

För de men som hade ett hälsosamt mönster avseende alla livsstilsfaktorer sågs en minskad risk att drabbas av hjärtinfarkt med 86 procent jämfört med de som hade ohälsosamt mönster. För ett mer hälsosamt mönster avseende kost, dvs ett mer växtbaserat kostmönster och samtidig lägre alkoholkonsumtion sågs en 35 procent lägre risk för hjärtinfarkt. Forskarna uppskattar att kombinationen av alla hälsosamma livsstilsfaktorer som sågs i en procent av deltagarna skulle kunna förebygga 79 procent av alla hjärtinfarkter.

Länk till studien finns här.

Agneta Åkesson, PhD; Susanna C. Larsson, PhD; Andrea Discacciati, MSc; Alicja Wolk, DMSc. Low-Risk Diet and Lifestyle Habits in the Primary Prevention of Myocardial Infarction in Men A Population-Based Prospective Cohort Study. J Am Coll Cardiol. 2014;64(13):1299-1306. doi:10.1016/j.jacc.2014.06.1190

Comments


bottom of page