top of page

Ökad frakturrisk vid lågt intag av frukt och grönt


Personer som äter lite frukt och grönsaker uppvisar signifikant ökad risk för höftfrakturer. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Journal of Bone and Mineral Research.

Forskarna sammanställde resultat från fem studiepopulationer där kostintag och förekomst av höftfrakturer registrerats. Totalt ingick 142 018 deltagare och genomsnittlig uppföljningstid var 13 år.

Man fann att de som åt mindre än 1 portion frukt och grönsaker hade 39% ökad risk jämfört med personer med genomsnittlig konsumtion.

Forskarnas slutsats är att äldre individer med lågt intag av frukt och grönsaker kan gynnas av att öka sitt intag för att minska risk för höftfraktur.

Länk till studien finns här.

Vassiliki Benetou MD, PhD, Philippos Orfanos PhD, Diane Feskanich PhD, Karl Michaëlsson MD, PhD, Ulrika Pettersson-Kymmer MD, PhD, Sture Eriksson MD, PhD, Francine Grodstein PhD, Alicja Wolk MD, PhD, Andrea Bellavia PhD, Luai A. Ahmed MD, PhD, Paolo Boffeta MD, PhD and Antonia Trichopoulou MD, PhD, Fruit and Vegetable Intake and Hip Fracture Incidence in Older Men and Women: The CHANCES Project. Journal of Bone and Mineral Research, May 2016

bottom of page