top of page

Vi samlas till årsmöte den 24 mars i GnestaStyrelsen för Läkare för framtiden som valdes vid årsmötet 2023. Fr v: Henrietta Lammes, Veronica Hedberg, David Stenholtz, Clas-Olof Kronogård, Alex Baralt och Sibylla Jämting.

Söndagen 24 mars kommer Läkare för framtiden att hålla sitt årsmöte i Gnesta. Nya förtroendevalda kommer att väljas och vi kommer att besluta om eventuellt inkomna motioner och propositioner. På årsmötet går vi även igenom bokslut, revisorsberättelse, verksamhetsberättelse och nästa års budget och verksamhetsplan.


Du som är medlem är välkommen att delta i mötet i mån av plats. Om du är intresserad kan du maila till info@lakareforframtiden.se.


Med ditt stöd når vi ut till fler! All vår verksamhet finansieras av gåvor och bidrag. Bli medlem eller donera här.

Comentários


bottom of page