top of page

Äldre veganer använder färre mediciner


Forskarna jämförde matvanor med antalet mediciner som användes av 328 äldre. Man fann att de som var veganer tog minst mediciner, 58% färre än blandkostare. Ett ökat fiberintag och ett mindre intag av mättat fett vid vegansk kosthållning förbättrar blodsocker, blodtryck, kroppsvikt, kolesterol och andra hälsomarkörer. Detta kan förklara det minskade behovet av mediciner hos äldre veganer. 

Länk till studien finns här

Dos Santos H, Gaio J, Durisic A, Beeson WL, Alabadi A. The Polypharma Study: association between diet and amount of prescription drugs among seniors. Am J Lifestyle Med. Published online October 20, 2021. doi: 10.1177/15598276211048812

#äldre #läkemedel #vegan

bottom of page