Vitt kött och rött kött kött lika dåligt för kolesterolvärdet

Rött kött och vitt kött (kyckling och kalkon) höjer kolesterolvärdet i blodet lika mycket. Detta enligt en randomiserad crossover-studie som publicerats i American Journal of Clinical Nutrition. 113 deltagare lottades till att äta mycket eller lite mättat fett under 12 veckor. Under dessa 12 veckor fick de sedan välja som huvudsaklig proteinkälla rött kött i 4 veckor, vitt kött i 4 veckor och vegetabiliska proteinkällor i 4 veckor, ordningen slumpades. Som förväntat uppvisade gruppen som åt mer mättat fett högre kolesterolvärden.

Man såg även att oavsett mycket eller lite mättat fett så uppvisade gruppen som åt protein från växtriket lägst kolesterolvärden. Men det var inte någon signifikant skillnad mellan perioderna då rött kött åt jämfört med vitt kött.

Forskarnas slutsats var att resultaten stödjer rekommendation att välja mat från växtriket för att förebygga hjärtsjukdom. Resultaten talar inte för att vitt kött som kyckling är ett bättre val än rött kött.

Länk till studien finns här.

Bergeron N, Chiu S, Williams PT, King SM, Krauss RM. Effects of red meat, white meat, and nonmeat protein sources on atherogenic lipoprotein measures in the context of low compared with high saturated fat intake: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. Published online June 4, 2019.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter