Vegetariska kostmönster minskar risk för metabolt syndrom

pulled oumphMänniskor som under längre tid väljer ett vegetariskt kostmönster med livsmedel huvudsakligen från växtriket har lägre risk för metabolt syndrom. Detta enligt en litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften British Journal of Nutrition.

Metabolt syndrom är samlingsnamnet för ett antal faktorer som ökar risken för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar som bukfetma, höga blodfetter, högt blodtryck och nedsatt glukostolerans eller diabetes typ 2.

Forskarna har gått igenom ett antal tvärsnittsstudier och fallkontrollstudier och resultaten visar ett tydligt samband mellan vegetariskt kostmönster och minskad risk för metabolt syndrom.

Länk till studien finns här.

Joan Sabaté and Michelle Wien, A perspective on vegetarian dietary patterns and risk of metabolic syndrome. British Journal of Nutrition / Volume 113 / Supplement S2 / April 2015, pp S136-S143, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0007114514004139 (About DOI), Published online: 07 July 2015

Fotograf: Tissi Ors

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter