Vegetarisk kost sänker kolesterol

3908602930_c3fe3d84a6_zEn vegetarisk kost är gynnsam för hjärthälsa. Detta enligt en metaanalys som publicerats i Journal of the American Heart Association. Forskarna gick igenom 11 randomiserade studier som värderat effekt av vegetariska kostmönster på kolesterolvärden.

De studiedeltagare som ändrat sin kost till vegetariskt erfor en signifikant minskning av kolesterol i blodet vilket motsvarade en 10% minskad risk för hjärtsjukdom. Effekten var särskilt stor hos normalviktiga och överviktiga personer och mindre hos personer med fetma (BMI > 30). Detta understryker vikten av tidig intervention för att minska sjukdomsrisk på sikt.

Detta är den första metaanalys som sammanställt randomiserade kontrollerade studier som värderar effekten av vegetariska koster att förbättra blodfetter.

Enligt tidningens ledarsida inkluderar vegetariska koster ett högt intag av fibrer och hälsofrämjande fytonutrienter, innehåller lite kolesterol och mättat fett och ett undvikande av animaliska produkter. Dessa egenskaper gör sådan kost ideal för hjärthälsa.

Länk till studien finns här.

Wang F, Zheng J, Yang B, Jiang J, Fu Y, Li D. Effects of vegetarian diets on blood lipids: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Am Heart Assoc. Published online October 27, 2015.

Ha V, de Souza RJ. “Fleshing out” the benefits of adopting a vegetarian diet. J Am Heart Assoc. Published online October 27, 2015.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter